Våra bussar

Våra bussar
I nuläget har vi två helturistbussar av märket Setra. 
Båda med plats för 53+1 personer.

Vi har även två linjebussar av märket Volvo. Dessa har 51 respektive 55 sittplatser, samt särskild plats avsedd för rullstol. Dessutom är båda utrustade med rullstolslift

Vi har även ett antal mindre bussar som används till skolskjutsar samt färdtjänst.

På de flesta av våra egenproducerade resor använder vi oss naturligtvis av våra egna bussar. Dock förekommer det ju att vi har fler resor än bussar. I dessa fall använder vi bussar från bussbolag, som vi av erfarenhet vet har bra bussar.