Sök resa

Välkomna med på resor för alla sinnen!
Vi på Färgelanda Buss/Snö-vit Resor har tagit fasta på att våra resor alltid ska innehålla något för alla sinnen! Fantastiska synintryck, god mat, inbjudande dofter, trevlig och personlig stämning. Följ med oss så förstår ni vad vi menar!

På grund av det rådande samhällsläget har vi i nuläget inte mycket resor att erbjuda. Men är ni ett sällskap som behöver en busstransport inom ramarna för FHMs rekommendationer är ni mer än välkomna att kontakta oss för en offert.

Särskild information med anledning av Covid-19
BorderShop, Puttgarden
Som läget är just nu får ännu inte svenskar, vars enda resesyfte är att handla i Tyskland, passera Danmark. Endast de som är folkbokförda i något av de angränsande länen (Skåne, Blekinge och Halland) får passera, och då endast med intyg om folkbokföringsort. För att vi skall kunna genomföra en resa till Puttgarden krävs att även bosatta i Västra Götalands-regionen tillåts passera Danmark.
Med anledning av den utveckling som påvisats den senaste tiden gällande antalet insjuknade så hoppas vi att även vi som är bosatta i Västra Götalands-regionen inom kort kommer få resa genom Danmark för gränshandel i Tyskland. Vi hoppas därför på att kunna genomföra resorna enligt vår resekalender men reserverar oss kraftigt för händelseutvecklingen i samhället.

Vi planerar en resa till Puttgarden 28/8, men förutsättningen är alltså att Danmark innan dess lättar på sina regler. Som situationen är just nu så tillåts vi alltså inte passera Danmark för gränshandel i Tyskland. (Uppdaterat 2020-07-27)

Vi kommer att minska antalet bokningsbara platser i bussarna för att så långt som möjligt följa Folkhälsomyndighetens råd om avstånd. Resesällskap kommer dock fortfarande tillåtas att sitta tillsammans i bussen. Vi förbehåller oss rätten att göra ombordplacering på bussen utifrån vid var tids gällande förutsättningar och regler.