Vald resa

Destination:

BorderShop, Puttgarden

Period:

28 - 29 augusti 2020

Inkluderat i resan:

Bussresa tur och retur till BorderShop i Puttgarden inkl väg- och färjeavgifter. Max 100kg bagage/person. Extra bagagevikt kan köpas till.


Särskilda resevillkor relaterade till Covid-19: Samtliga resenärer har ett egenansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer fullt ut. Researrangören förbehåller sig rätten att avvisa resenär från bussen om dessa inte följs. Researrangören förbehåller sig även rätten att med kort varsel ställa in en avgång om samhällssituationen så kräver. Varje enskild resenär ansvarar för att hålla sig uppdaterad sig om vilka regler och förutsättningar som är vid var tid gällande. Varje enskild resenär ansvarar även själv för att samtliga dokument som krävs för inresa till/utresa från de berörda länderna på resan kan uppvisas.


Särskilda resevillkor: Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en avgång om färre än 20 personer bokat senast 7 dagar före avresa.

Avbokningskostnad:

Vid avbokning senast 14 dagar före avresa=50% av resans pris.

Inom 14 dagar före avresa=Hela resans pris.


Betalning för resan skall vara arrangören tillhanda inom 10 dagar från bokning, dock senast 14 dagar före avresa.

Åldersgräns vid resa utan målsman, 20år.

Du ansvarar själv för dina varor!

Som resenär ansvarar du själv för dina varor. Se till att allt är tydligt försett med namn och adress för att undvika tveksamheter i samband med urlastning. Färgelanda Buss/Snö-vit Resor ansvarar inte för förkomna varor.

Grundpris:

1050:- per person

Rum:

2 x Plats i bussen

Hjälp

Powered by Travelize | www.travelize.se